Danube Petfoods
Fenečka 107
11275 Boljevci, Serbia
info@kudopetfood.com

ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

По време на процеса на студено пресоване гранулите неравномерно су чупят и не могат да бъдат с еднакъв размер. Този процес обаче позволява ниска температура и поддържа повече хранителни вещества и това е наш приоритет. Нашият фокус е върху качеството и състава на храната, а не върху физическия вид на продукта.

Не. Ние използваме месо, зеленчуци и билки от близки доставчици в региона (Дунавския регион). Ние избягваме дългия и рисков транспорт от отдалечени страни. Съставките Kudo са винаги пресни и пълни с всички хранителни вещества и важни съставки, по-близки до естественото състояние.

За технологията за студеното пресоване ние не използваме никакви изкуствени съставки за свързване на хранителни вещества в гранулите. Малка част от продукта е смачкана, така че прахът, който виждате в дъното на торбата, има същата висока хранителна стойност и може и трябва да се използва за храна. Можете да го смесвате с топла вода и да направите вкусна каша за храната на вашия домашен любимец!