ЕДНА МОГЪЩА РЕКА

ХИЛЯДОЛЕТНА ТРАДИЦИЯ

Дунав, най-мощната река в Европа, е добре позната от хиляди години по традиционно плодородните си брегове, около които днес се отглеждат и събират съставките за Кудо храната. От Алпите до Черно море, от екологична гледна точка, Дунавският регион е дом за някои от най-редките европейски видове и има богато биологично разнообразие с хилядолетна традиция в селското стопанство и свързаните с него култури. Модерната технология, основаваща се на безкрайната природа - бъдещето на Дунавския регион е богато и ние сме горди, че сме уникална компания в областта, в която нашите продукти са произведени грижливо.

Danube Petfoods∙Fenečka 107 ∙11275 Boljevci∙Serbia

@2018 Кудо храна ка кучета и котки. всички права запазени.